Sophie HONG
History 2021
 • 2022.6.25 - 9.4 <我們 / Women的邊界敘事  > 世界女藝匯流藝術祭

  展覽內容/ Sophie HONG 掌中偶

  主辦單位 / 台灣女性藝術協會

  策展人 /  張惠蘭、李韻儀

  展覽地點 / 台東美術館

  參展藝術家 / 洪麗芬 孫瑞玉 Tiffany Singh  王怡美

                       何佳真  汪曉青  林介文 林戎依 張恩滿

                       張瑞頻  張惠蘭  曾琬婷  菅野麻依子

                       黃蘭雅  饒愛琴 張秀琴  

   

   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2022png.png
 • 2022.5.2-5.31 < 偶遇 >-洪麗芬工作室店中展

   

   

  展覽內容/ Sophie HONG 掌中偶

  主辦單位 / 洪麗芬工作室

  策展顧問 / 羅斌

  展覽地點 / 洪麗芬工作室

   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2022png.png
 • 2022.5.7-5.15 倫敦工藝週-色彩劇場 台灣纖維工藝展

   

   

  主辦單位 / 國立台灣工藝研究發展中心

  策展人 / 臺南藝術大學應用藝術研究所助理教授 吳佩珊

  展覽地點 / 英國倫敦OXO Gallery (oxo Tower  Whart  Barge House Street SE1 9PH )

   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2022png.png
 • 2022.02.09-03.05 洪麗芬X劉俊卿與十六格紋藍染專班 跨界天然染工藝展

   

  展覽地點 / 洪麗芬工作室

   

   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2022png.png
 • 2022.01.05-01.28 洪麗芬X吳建緯 跨界藝術展

  展覽地點 / 洪麗芬工作室

   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2022png.png