Sophie HONG
History 2018
 • 2011. 5 月 北京-低語

   

  舞者 / 吳建緯

  服裝設計  / 洪麗芬

                     

                                      

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2011-01.png
 • 2011.06.10  威尼斯雙年展-春德的盛宴飲食劇場

   

  服裝提供 / 洪麗芬                                     

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2011-01.png
 • 2011.07.29  優人神鼓-觀世音

   

  服裝設計 /  洪麗芬                                      

   

                      

                           

   

                              

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2011-01.png
 • 2011.9月  臺北世界設計大展 『交鋒』- 辦桌系列參展

   

                                   

                         

                                                          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2011-01.png
 • 2011.09.14 義大利鋼琴王子-Alessio Bax 亞利索巴斯首度訪台鋼琴獨奏會

   

  服裝提供 / 洪麗芬                                      

   

                                         

   

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2011-01.png
 • 2011.10月  Taipei IN Style 台北魅力國際服飾品品牌展 

   

                                       

                        

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2011-01.png