Sophie HONG
History 2018
 • 2019.實踐大學 服裝設計系動態展 評審委員

   

           

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2019-01.png
 • 2019.柯錫杰90影像藝術展 樊潔兮開幕舞蹈演出       

   

  服裝提供 洪麗芬

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2019-01.png
 • 2019.心悅心依 NTSO 台灣青年交響樂

   

  服裝提供 洪麗芬

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2019-01.png
 • 2019.台北時裝週評審委員                        

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2019-01.png
 • 2019.台北故宮 X NSO Co-branding 影像合作計畫 整體造型設計

                          

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2019-01.png
 • 2019.元盛生醫 ICI 巴黎時尚街拍藝術總監與拍攝錄影服裝造型設計

                          

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2019-01.png
 • 2019.兩岸天然染色藝術聯展

   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2019-01.png
 • 2019.台中纖維工藝博物館MOFiA TAICHUNG 典藏


  典藏Sophie HONG 作品

   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2019-01.png